Dav, held og lykke!

Denne side fungerer muligvis, velkommen til hvis den gør.

Velkommen til, dette er en lille faktaboks med et eller andet i. Jeg har fundet dette i mine noter: Det periodiske system er en oversigt over alle grundstoffer vi kender til. Et grundstof er et stof som består af atomer med samme antal protoner i kernen (altså samme grundstofnummer). Systemet er delt op i forskellige dele, den er delt op i perioder og grupper. Perioderne ligger vandret i systemet, perioderne viser hvor mange skaller grundstoffet har. I skallerne ligger elektronerne, de er negativt ladede, de er modsætninger til protonerne som ligger i atomkernen. Protonerne er altsåpositivt ladet. Neutroner er også i atomkernen, de har ikke en ladning. Lodret er der grupperne, og hovedgrupperne. Hovedgrupperne fortæller bl.a. noget om hvor mange elektroner der er i den yderste skal. Hvis et grundstof ligger i hovedgrupper 4 så er der 4 elektroner i den yderste skal. Der er regler for hvor mange elektroner der må være i skallerne. I den inderste må der være 2, i den anden må der være 8, i den tredje 18 og den fjerde må der være 32 i. I det periodiske system er der en masse firkanter, disse firkanter symboliserer de forskellige grundstoffer. Hvis man kigger nærmere på sådan en boks, kan man få flere forskellige ting at vide. Man kan se dets atomnummer (symboliserer antallet af protoner i kernen), dets grundstofnavn, dets grundstofssymbol, dets smeltepunkt og kogepunkt, dets densitet, antallet af skaller og hvor mange elektroner der er i hver skal. Den kan desuden også vise om den er radioaktiv eller ej. Midt i systemet går en streg igennem, den er ofte rød, det er metalstregen. Den deler mellem metaller og ikke metaller eller gasser. Helt henne i højre side af den ligger hovedgruppe 8, i den ligger ædelgasserne. Alle grundstoffer vil gerne ligne en ædelgas, det gør de ved at blive ioner, hør om det i næste klip. De fleste af grundstofferne kan findes naturligt, men nogle er kunstigt lavet.

WOW, THAT IS PRETTY GOOOOOOD